Manuál k elektronickej prihláške v ISSF

Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na ObFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 26.6.2015 pre každé družstvo samostatne. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení. Postupujte podľa manuálu!

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy