Klubový manažéri, registrujte sa - VIDEONÁVOD

ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prechádza do ďalšej fázy. V tejto súvislosti pripravil SFZ pre kluby pomôcku, ktorá poslúži pri registrácii tzv. klubových manažérov. VIDEONÁVODY nájdete na http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

Kluby sa musia zaregistrovať do ISSF

Kvôli zavádzaniu Informačného systému Slovenského futbalu, je bezpodmienečne potrebné bezodkladne zaregistrovať „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú napríklad prístup do Matriky SFZ (zabezpečovanie registrácie a transferov hráčov v elektr. podobe, možnosť komunikácie so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach a pod.).

Informácie a pomoc pri registrácii poskytuje aj sekretariát ObFZ Kysúc - dohodnite si termín a príďte osobne.

Informácie o celom projekte ISSF, pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ (Projekty – ISSF – dokumenty) http://www.futbalsfz.sk/issf.

Získajte informácie, pýtajte sa, pripomienkujte

Funkcionárom stále odporúčame preštudovať si čo najviac informácií o projekte, nakoľko ten zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. ISSF je živý projekt a proces – okrem otázok môžete ISSF aj pripomienkovať, najlepšie cez p. Jána Letka, výkonného manažéra projektu (projektový email: issf@futbalnet.sk).

Dávame do pozornosti, že v Projektoch SFZ nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež sekciu venovanú Novelizáciám Noriem a Stanov SFZ.

E. Gábriš, ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy