Aktív ŠTK

Aktív ŠTK futbalových oddielov I. a II. triedy ObFZ Kysúc pred jarnou časťou súť. ročníka 2013/2014 sa uskutoční 21.03.2014 o 17.00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc.
  3. Organizačné pokyny pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014.
  4. Rôzne, diskusia.
  5. Záver.

Futbalové zväzy