Usmernenie pre futbalové kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc.

Usmernenie pre futbalové kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc.

Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR o zákaze konania všetkých kultúrnych a športových podujatí predbežne na 2 týždne, ObFZ Kysúc touto cestou oznamuje,

že odkladá organizáciu turnaja prípraviek dňa 21.03.2020 v Kysuckom Novom Meste a Radoli , ako aj oznamuje klubom o všeobecnom  zákaze  odohrať majstrovské a  prípravné futbalové stretnutia na obdobie zákazu tohto opatrenia.

V Čadci dňa 10.03.2020

PaedDr. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy