USMERNENIE SFZ

USMERNENIE SFZ

k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020

vydané dňa 15.10.2020

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy