POZOR ZMENA KONTAKTOV OD 1.7.2019

Sekretariát:

Lenka Rumanová +421 908 934 081, mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Ing. Jozef Králik +421 905 814 966, mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Predseda: PaedDr. Stanislav Špila +421 907 360 541, mail: stanislav.spila@gmail.com

Futbalové zväzy