Informácia k súťažiam SsFZ

Informácia k súťažiam SsFZ

Mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom na Slovensku pokračuje. Prijaté opatrenia príslušných orgánov a s najväčšou pravdepodobnosťou aj tie budúce, neumožňujú štandardný spoločenský a športový život. Preto odkladáme začiatok jarnej časti všetkých  súťaží roč. 2019/20 riadených SsFZ na neurčito.

Podľa aktuálneho vývoja budeme futbalové hnutie na strednom Slovensku včas informovať, je potrebné počítať aj s najkrajnejším riešením, t. j. so zrušením jarnej časti všetkých futbalových súťaží.

ObFZ zverejní stanovisko o začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 v nasledujúcej US.

Futbalové zväzy