AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vydané 16.10.2020

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vydané 16.10.2020

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy